Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej

Papieska Komisja Ecclesia Dei

Czy można uczęszczać na Msze św. do kaplic Bractwa św. Piusa X?

Czy mogę wypełnić mój niedzielny obowiązek uczestniczenia we Mszy św odprawianej przez księdza z FSSPX?
W pewnym sensie precyzyjnym możecie uczestniczyć we Mszach św odprawianych przez FSSPX wypełniając w ten sposób wasz niedzielny obowiązek.
Czy grzeszę uczestnicząc we Mszach sw FSSPX?
Jak to już powiedzieliśmy, my nie możemy polecać uczestnictwa w tych mszach i wyjaśniliśmy racje z których nasza odpowiedz wynikała. Jeśli wiec wasza podstawowa intencja dla której chcecie uczestniczyć we mszach FSSPX jest zamanifestowanie waszego pragnienia zerwania łączności z Papieżem i z tymi którzy są z w łączności z Nim – będzie to grzechem. Jeśli natomiast wasza intencja sprowadza się do tego, by po prostu uczestniczyć we Mszy sw odprawianej wg mszału z 1962 co ma związek z wasza pobożnością – nie będzie to grzechem.
Czy jest grzechem z mojej strony składanie ofiary na tace podczas Mszy FSSPX?
Skromny datek na tace podczas tej mszy wydaje sie usprawiedliwiony.

Prałat Camille Perl
Sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei
dnia: 01.02.2003r.

Źródło: www.rzymskikatolik.blox.plWykonanie: Filip Markiewicz