Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej

Pascendi dominici gregis

Encyklika Ojca Świętego Piusa X o zasadach modernistów

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, pozostających w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską

Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie.

Szanownym Czytelnikom przypominamy, iż aktualne i obowiązujące wiernych jest wydanie katechizmu z 1983 roku. Niektóre zagadnienia z dawniejszych katechizmów mogą być nieaktualne/nieobowiązujące.Wykonanie: Filip Markiewicz