Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej

Wykonanie: Filip Markiewicz